Search here

Misioni & Vizioni

Misioni i organizatës është vendosja e pacientëve në qendër të sistemit shëndetësor, promovimi dhe mbrojtja e të drejtave të tyre.

Grupi i synuar i punës sonë janë të gjithë qytetarët që kërkojnë kujdes shëndetësor pa dallime.

Shoqata është themeluar duke parë se të drejtat e pacientit janë shkelur, si nga institucionet ashtu edhe nga personeli shëndetësor.

Event

Ten Organizations together to teach for reproductive sexual health

Event

Premium collection will start in July! 14/01/2017

Better a Health Insurance delayed, that a Harmful Health Insurance! For Rtv 21 – Mr. Muhamedali Kodra from PRAK Mbledhja e Premiumeve do të fillojë në korrik! 14.01.2017