Mbështetja e Pacientëve

PRAK ofron shërbime të personalizuara avokimi dhe mbështetjeje për të ndihmuar pacientët të lundrojnë në kompleksitetin e sistemit të kujdesit shëndetësor dhe të sigurohen që ata të marrin kujdesin që meritojnë.

Këshillim

PRAK ofron udhëzime dhe këshillime ligjore për pacientët që përballen me sfida të lidhura me kujdesin shëndetësor, duke siguruar që të drejtat e tyre mbrohen dhe respektohen gjatë gjithë rrugëtimit të tyre të kujdesit shëndetësor.

Programet e edukimit

PRAK zhvillon programe edukative dhe fushata ndërgjegjësimi për të fuqizuar pacientët me njohuri, për të promovuar edukimin shëndetësor.

Misioni ynë

Misioni ynë ka si qëllim që të krijojmë një dinamikë të re në sistemin e kujdesit shëndetësor, duke e bërë qytetarin (pacientin) partner të barabartë në procesin e kujdesit të shëndetit. Ne synojmë që të rrisim ndërgjegjësimin e qytetarëve në lidhje me rolin e tyre në kujdesin për shëndetin e tyre dhe të promovojmë bashkëpunimin dhe komunikimin efektiv mes pacientëve dhe profesionistëve të shëndetit. Ne synojmë të krijojmë një mjedis të përbashkët që të ofrojë kujdesin më cilësor dhe të personalizuar për secilin pacient. Misioni ynë përfshin mobilizimin e burimeve në shërbim të qytetarëve për të siguruar që ata të kenë qasje të barabartë në kujdesin shëndetësor. Ne kërkojmë të ndërtojmë një sistem të qëndrueshëm dhe inovativ që të sigurojë përmirësimin vazhdueshëm të kujdesit shëndetësor për të gjithë.

Vizioni ynë

Vizioni ynë për kujdesin shëndetësor është të krijojmë një mjedis ku pacienti është në qendër të procesit të kujdesit shëndetësor. Ne kemi një vizion ku çdo individ ka qasje të drejtë dhe të barabartë në shërbime shëndetësore, dhe ku nevojat dhe preferencat e tyre janë në fokus të sistemit. Përmes këtij vizioni, synojmë të krijojmë një kulturë ku pacienti ndjehet i dëgjuar, dhe ku vendimet rreth kujdesit të tyre janë të bazuara në bashkërendim dhe transparencë. Ne besojmë në fuqinë e informimit dhe edukimit të pacientëve për të lehtësuar vendimmarrjen e tyre në lidhje me kujdesin shëndetësor.

Lajmet e fundit
Lorem Ipsum

Lorem ipsum odor amet, consectetuer adipiscing elit. Diam vehicula himenaeos viverra

KONKURS PËR DREJTOR/E EKZEKUTIV/E

Për PRAK: Shoqata e të Drejtave të Pacientëve në Kosovë (në

Shoqata e të Drejtave të Pacientëve të Kosovës zgjedh Bordin e ri

Më 28 maj 2024, Shoqata e të Drejtave të Pacientëve të

Bashkohu në misionin tonë

Mbështetni të drejtat e pacientëve në Kosovë: Dhuroni në PRAK sot!

Numrat e Urgjencës

Emergjenca

112

Spitali

+381 38 500 600

Drejtoria

+381 38 500 600

Online Transfer Now!

Bank Name:

ProCredit Bank (Pristina Branch)

Bank Accwount

PRAK Kosova

Account No (IBAN)

XK1234567890

Bank SWIFT Code:

MBKOXKPRXXX

Bank :

 Skenderbeu n.n.

City:

Prishtina

Postal Code:

Kosova

Bank Name:

10000