PRAK Siguria e Pacientit dhe infeksionet e lidhura me kujdesin shëndetësor – PRAK

18 prill 2019

Për nder të Ditës së të Drejtave të Pacientëve, Shoqata e të Drejtave të Pacientëve në Kosovë, e mbështetur nga AQH, ka organizuar tryezë diskutimi me temë ‘’Siguria e Pacientit dhe infeksionet e lidhura me kujdesin shëndetësor’’, qëllimi i të cilës ishte diskutimi i sfidave dhe mundësive për të rritur sigurinë e pacientëve nga infeksionet brenda institucioneve shëndetësore në Kosovë.
Në këtë takim kanë marrë pjesë përfaqësues të Ministrisë së Shëndetësisë, përfaqësues nga AQH. deputet, profesionist shëndetësor, gazetarë, jurist, përfaqësues të Inspektoriatit Shëndetësor dhe të Organizatave aktive në Kosovë.

Raport nga Takimi Dita e te Drejtave te Pacienteve

Në Kosovë shënohet dita e pacientëve (VIDEO)