PRAK Shoqata e të Drejtave të Pacientëve në Kosovë (PRAK) shpall Thirrje për aplikim për pozitën Stomatolog/e dhe mjek/e familjar – PRAK

Shoqata e të Drejtave të Pacientëve në Kosovë – PRAK, në kuadër të Projektit “Ngritja e kapaciteteve për vet-menaxhim të shëndetit” që realizohet në kuadër të Programit Rajonal për Demokracinë Lokale në Ballkanin Perëndimor 2 (ReLOaD2), i financuar nga Bashkimi Evropian dhe që zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), shpall:

THIRRJE PËR APLIKIM për pozitën:

  1. Stomatolog/e
  2. Mjek/e familjar

Detajet rreth thirrjes mund t`i gjeni në këtë link Konkurs Stomatolog-e dhe mjek-e familjar. PRAK-ReLOaD2

Data e fundit për aplikim është 10.11.2022, ora 16:00.
I mirëpresim aplikacionet e juaja!