PRAK Shoqata e të Drejtave të Pacientëve në Kosovë mirëpret miratimin e ligjit për çmimin e produkteve medicinale – PRAK

Shoqata e të Drejtave të Pacientëve në Kosovë mirëpret miratimin e ligjit për çmimin e produkteve medicinale
Ky është një lajm i mirë për të gjithë qytetarët dhe siguron një bazë ligjore për t’i mbrojtur ata nga abuzimet. Urojmë që ky ligj të funksionojë edhe në praktikë.
Përveç sigurimit të çmimit të produkteve medicinale është shumë e nevojshme përmbushja e listës së barnave esenciale, pasi që për qytetarët çmimit paraqet vetëm njërin nga segmentet e qasjes në barna.
Me respekt
PRAK