PRAK Për pacientët – PRAK

Lexo më shumë për të drejtat e pacientëve në Ligji nr. 2004/38 për të drejtat dhe përgjegjësitë e qytetarëve në kujdesin shëndetësor.
Po ashtu edhe Karta e të Drejtave të Pacientëve e gjen në këtë pdf.

Numra të rëndësishëm:

  • Qendra e Thirrjeve të Policisë 112
  • Numri i Asistencës Emergjente 194
  • Zjarrfikësit 193
  • Zyra e Ankesave të Patientëve në Prishtinë +377 (0) 44 411 099
  • Zyra për Ankesa të Pacientëve në Prizren +377 (0) 44 411 232

 

Uebfaqet relevante: