PRAK Misioni dhe vizioni – PRAK

Misioni

Misioni ynë është që të angazhojmë qytetarët (pacientët) si partnerë të barabart në kujdesin shëndetësor dhe të mobilizojmë akterët e tjerë relevant për të ofruar kujdesin më të mirë të mundshëm për çdo pacient në çdo kohë.

Vizioni

Kujdes i drejtë shëndetësor me pacientin në qendër.