PRAK Shoqata e të Drejtave të Pacientëve në Kosovë shpall Konkurs për: – PRAK

Shoqata e të Drejtave të Pacientëve në Kosovë shpall konkurs pune për:

Facilitator KERKESE-PER-OFERTE-FASILITATOR_Reload_FINAL

Mobilizues 3.KONKURSI-PRAK_MOBILIZUES_RELOAD

Furnizim me material shpenzues për zyrë  KERKESE-PER-OFERTE-MATERIAL-ZYRE_Reload_Final

Shërbime të vizibilitetit KERKESE-PER-OFERTE-VIZIBILITETI_Reload_FINAL

Furnizim me ushqim, pije dhe hapësirë të sallës KERKESE-PER-OFERTE-USHQIM-PIJE-DHE-HAPSIRE_V2 (2)

 

Konkursi mbetet i hapur deri më 17.11.2019, ora 24:00.