Rreth nesh

Misioni ynë

Misioni ynë ka si qëllim që të krijojmë një dinamikë të re në sistemin e kujdesit shëndetësor, duke e bërë qytetarin (pacientin) partner të barabartë në procesin e kujdesit të shëndetit. Ne synojmë që të rrisim ndërgjegjësimin e qytetarëve në lidhje me rolin e tyre në kujdesin për shëndetin e tyre dhe të promovojmë bashkëpunimin dhe komunikimin efektiv mes pacientëve dhe profesionistëve të shëndetit. Ne synojmë të krijojmë një mjedis të përbashkët që të ofrojë kujdesin më cilësor dhe të personalizuar për secilin pacient. Misioni ynë përfshin mobilizimin e burimeve në shërbim të qytetarëve për të siguruar që ata të kenë qasje të barabartë në kujdesin shëndetësor. Ne kërkojmë të ndërtojmë një sistem të qëndrueshëm dhe inovativ që të sigurojë përmirësimin vazhdueshëm të kujdesit shëndetësor për të gjithë.

Vizioni ynë

Vizioni ynë për kujdesin shëndetësor është të krijojmë një mjedis ku pacienti është në qendër të procesit të kujdesit shëndetësor. Ne kemi një vizion ku çdo individ ka qasje të drejtë dhe të barabartë në shërbime shëndetësore, dhe ku nevojat dhe preferencat e tyre janë në fokus të sistemit. Përmes këtij vizioni, synojmë të krijojmë një kulturë ku pacienti ndjehet i dëgjuar, dhe ku vendimet rreth kujdesit të tyre janë të bazuara në bashkërendim dhe transparencë. Ne besojmë në fuqinë e informimit dhe edukimit të pacientëve për të lehtësuar vendimmarrjen e tyre në lidhje me kujdesin shëndetësor.

Kush jemi ne

Në PRAK, misioni ynë është i rrënjosur në besimin se çdo pacient meriton respekt, dinjitet dhe akses në kujdes shëndetësor cilësor. Nëpërmjet përpjekjeve tona të avokimit, ne synojmë të krijojmë ndryshime sistematike duke i mbajtur ofruesit e kujdesit shëndetësor dhe politikëbërësit përgjegjës ndaj nevojave të njerëzve të cilëve u shërbejnë. Ne qëndrojmë si një fener mbështetjeje për pacientët dhe familjet e tyre, duke ofruar udhëzime, ndihmë ligjore dhe një platformë që zëri i tyre të dëgjohet. Së bashku me ekipin tonë të përkushtuar dhe partnerët e komunitetit, ne jemi të përkushtuar në ndërtimin e një sistemi të kujdesit shëndetësor që ka prioritet mirëqenien dhe të drejtat e çdo individi, sot dhe për brezat që do të vijnë.

Bordi ynë

MENAXHER I BORDIT

Agron Bytyqi

Agroni me profesion është magjister i menaxhimit shëndetësor mësimdhënës i infermierisë. Studimet bachelor dhe master i ndjeku në Kolegjin Kristal të R.Shqipërisë.

ANETAR I BORDIT

Jahir Krasniqi

Jahiri ka të përfunduar studimet master për Shkenca Jurdike Penale.

ANETAR I BORDIT

Muhamedali Kodra

Muhamedali me profesion është ekspert i Menagjimit shëndetësor & Stomatolog. Studioi mjekësinë dega Stomatologji në Universitetin e Prishtinës.

ANËTAR I BORDIT

Shyqeri Gashi

Profesioni: Ekonomist, ka studiuar në Fakultetin Ekonomik dega Menagjment në Universitetin e Prishtinës. Shyqeri Gashi është anëtarë i PRAK qysh prej themelimit të saj. Kurse anëtar i Bordit prej vitit 2015.

Ekipi ynë

Perfaqesues

Ylli Hoti

Me profesion është stomatolog. Është njohës i sistemit shëndetësor.

Perfaqesues

Liridon Shala

Liridoni studioi në Universitetin e Tetovës dega Farmaci. Aktualisht punon si farmacist.

Lumbardh Bytyqi

Perfaqesues

Lumbardh me profesion është doktor i mjekësisë, studimet bazike i ka përfunuar në Universietin Shtetëror të Tiranës.

Perfaqesues

Arber Shehu

Arbër diplomoi në Universitetin e Prishtinës në fushën e mjekësisë ku mori titullin mjek i përgjithshëm.

IT&Design

Bashkim Sylaj

Bashkimi me profesion është infermier, ka diplomuar pranë Kolegjit Biznesi dhe ka marrë titullin infermier i avancuar nga Ministria e Shëndetësisë.

IT I PRAK

Fatlind Elshani

Fatlindi diplomoi në Fakulltetin e Shkencave Kompjuterike, drejtimi i ‘Teknologjisë së informimit dhe telekomunikimit’ pranë Universitetit ‘Ukshin Hoti’ në Prizren.

KOORDINATORE

Edona Muqaj

Edona me profesion është ekonomiste, është një prej anëtarëve themelues të OJQ PRAK.

Drejtor Ekzekutiv

Ruzhdi Rexha

Ruzhdiu ka të përfunduar studimet master për menaxhim të sigurisë. Në PRAK është i anëtarësuar që nga viti 2016.

Donatorët tonë

Online Transfer Now!

Bank Name:

ProCredit Bank (Pristina Branch)

Bank Accwount

PRAK Kosova

Account No (IBAN)

XK1234567890

Bank SWIFT Code:

MBKOXKPRXXX

Bank :

 Skenderbeu n.n.

City:

Prishtina

Postal Code:

Kosova

Bank Name:

10000