Databaza e Organizatave

IAPO-logo
International Alliance
of Patients Organizations

Lokacioni:

United Kingdom

Website:

IAPO është një organizatë e përkushtuar për avancimin e kujdesit shëndetësor me në qendër pacientin në mbarë botën përmes avokimit, edukimit dhe bashkëpunimit me aktorë të ndryshëm.

ACN-logo
Active Citizenship

Lokacioni:

Brussels – Belgium

ActiveCitizenship është një organizatë e angazhuar për të promovuar angazhimin qytetar, demokracinë pjesëmarrëse dhe përfshirjen sociale në të gjithë komunitetet përmes kërkimit, avokimit dhe projekteve inovative.

EU Patient

Lokacioni:

Brussels – Belgium

ActiveCitizenship është një organizatë e angazhuar për të promovuar angazhimin qytetar, demokracinë pjesëmarrëse dhe përfshirjen sociale në të gjithë komunitetet përmes kërkimit, avokimit dhe projekteve inovative.

Këshillat e Pacientëve

  1. Këshilli Përgatitorë për themelimin e Fondit të Sigurimeve Shëndetësore.
  2. Anëtarë në Bordin e Fondit të Sigurimeve Shëndetësore,
  3. Në Bordin Udhëheqës të Shërbimit Spitalorë Klinik Universitarë të Kosovës – SHSKUK,
  4. Bordi për Mbikëqyrje Etike dhe Profesionale në Ministri të Shëndetësisë,
  5. Komitetin e Auditimit të SHSKUK – së,
  6. Mekanizmi Koordinues i Kosovës MKK për HIV dhe TBC në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Fondit Global,
  7. Grupii i Angofit për specializantët e mjekësisë familjare,
  8. Anëtarë në Grupet punues për plotësim/ndryshim Ligjesh dhe UA në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë,
  9. Komisione të tjera të rëndësisë më të vogël të cilat i garantohen me memorandumin e bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë dhe PRAK,

Miqtë dhe bashkëpunëtorët

CiviKos

Lokacioni:

Kosovë

Website:

Platforma CiviKos është bashkim vullnetar i organizatave të shoqërisë civile, të përkushtuara për zhvillimin e një mjedisi të favorshëm për bashkëpunim midis shoqërisë civile dhe autoriteteve publike.

Action For Mothers Children

Lokacioni:

Kosovë

Website:

Misioni i AMC është të shpëtojnë jetë dhe të përmirësojnë shëndetin e foshnjave, nënave dhe fëmijëve në Republikën e Kosovës. Për të realizuar misionin tonë, ne zbatojmë projekte dhe programe të ndryshme që kanë një ndikim të madh dhe afatgjatë në sistemin shëndetësor dhe ofrojnë zgjidhje afatgjata.

Jeta Vita

Lokacioni:

Kosovë

Qendra Kosovare për luftimin e Kancerit të Gjirit

Shoqata e Autizmit

Lokacioni:

Kosovë

ANAK është organizatë e cila ofron shërbime për fëmijët me autizëm dhe familjet e tyre nga viti 2012. 

CF Kosova

Lokacioni:

Kosovë

Shoqata Për Fibrozë Cistike

Shoqata Kombëtare e Diabetit

Lokacioni:

Kosovë

 Shoqata Kombëtare e Diabetit

KDI

Lokacioni:

Kosovë

Fuqizimi i qytetarëve për të kërkuar transparencë dhe llogaridhënie publike dhe për tu përfshirë në politikëbërje.

K10

Lokacioni:

Kosovë

Koalicioni K10 është krijuar si reagim ndaj gjendjes së vështirë në sektorin e shëndetësisë në Kosovë, sidomos shëndetin seksual dhe riprodhues. Ky koalicion është përbërë nga dhjetë organizata jo-qeveritare për shëndetin dhe të drejtat seksuale dhe riprodhuese, përkrahur nga Fondi për Popullsi i Kombeve të Bashkuara (UNFPA), Zyra në Kosovë.

Health for All

Lokacioni:

Kosovë

Health for all

Online Transfer Now!

Bank Name:

ProCredit Bank (Pristina Branch)

Bank Accwount

PRAK Kosova

Account No (IBAN)

XK1234567890

Bank SWIFT Code:

MBKOXKPRXXX

Bank :

 Skenderbeu n.n.

City:

Prishtina

Postal Code:

Kosova

Bank Name:

10000