PRAK Konferenca ndërkombëtare ‘Profesionsti shëndetësor, pacienti dhe të drejtat e tyre’ – PRAK

RAPORTI PËRMBLEDHËS

Shoqata e të Drejtave të Pacientëve në Kosovë

  me përkrahje të: 

  • AQH (Kujdesi i qasshëm dhe cilësor)
  • K10 (Koalicioni për shëndet dhe të drejta seksuale dhe riprodhuese)
  • MSH (Ministria e Shëndetësisë)

në bashkëpunim me:

  • OIK (Oda e Infermierëve të Kosovës)
  • OFK (Oda e Farmacistëve të Kosovës)
  • OFTK (Oda e Fizioterapeutëve të Kosovës)
  • OMK (Oda e Mjekëve të Kosovë)
  • Asociacioni Shëndetësor Profesional

Ka organizuar Konferencën Ndërkombëtare ‘Profesionisti shëndetësor, Pacienti dhe të drejtat e tyre’ më 13 tetor 2018.

President i konferencës

Muhamedali Kodra

Këshilli Profesional Shkencor

Naim Fanaj, Isuf Kalo, Naser Ramadani,  Muhamedali Kodra, Fadil Kryeziu.

Këshilli Organizativ

Besim Kodra, Ruzhdi Rexha, Edona Muqaj, Bashkim Sylaj

Asistentë ekzekutiv:

Arbnijë Delijaj Gashi, Ardit Muqaj, Eglantina Muqaj, Gylshen Çukiq, Gjylasije Nesimi, Krenare Shabani, Leutrim Krasniqi, Luljeta Kadriaj, Lumbardh Bytyqi, Mentor Buzhala, Meriton Kodra, Rrezarta Aliu.

 

Pjesëmarrës

Pjesëmarrës në këtë konferencë ishin Ministri i Shëndetësisë , Përfaqësues të SDC, Përfaqësues të AQH, Përfaqësues të UNFPA, Përfaqësues të Odave të Profesionistëve Shëndetësor.

Ligjeruesit në Konferencë kanë qenë me pjesëmarrje ndërkombëtare dhe vendore, në mesin e tyre kishte njohës të të drejtave të pacientëve dhe të stafit shëndetësor, njohës të sistemit shëndetësor, njohës të mjekësisë ligjore etj.

Audiencë në këtë Konferencë ishin stafi shëndetësor (mjekë, Infermierë, fizioterapeutë, farmacistë) dhe pjesa tjetër ishin përfaqësues të organizatave të  pacientëve dhe punëtorëve shëndetësor, inspektorët shëndetësor, studentët e mjekësisë dhe drejtësisë, punëtorët social, hartuesit dhe zbatuesit e politikave shëndetësore dhe të gjitha palët e tjera që kanë impakt në shëndetësi.

Raporti i Konferencës

Raporti-i-konferencës ndërkombëtare 13.10.2018 PRAKKosova