Shoqata e të drejtave të pacientëve në Kosovë mirëpret miratimin e ligjit

Shoqata e të Drejtave të Pacientëve në Kosovë mirëpret miratimin e ligjit për çmimin e produkteve medicinale.
Ky është një lajm i mirë për të gjithë qytetarët dhe siguron një bazë ligjore për t’i mbrojtur ata nga abuzimet. Urojmë që ky ligj të funksionojë edhe në praktikë.
Përveç sigurimit të çmimit të produkteve medicinale është shumë e nevojshme përmbushja e listës së barnave esenciale, pasi që për qytetarët çmimit paraqet vetëm njërin nga segmentet e qasjes në barna.

Me respekt
PRAK

Facebook
LinkedIn
Twitter
Email

Online Transfer Now!

Bank Name:

ProCredit Bank (Pristina Branch)

Bank Accwount

PRAK Kosova

Account No (IBAN)

XK1234567890

Bank SWIFT Code:

MBKOXKPRXXX

Bank :

 Skenderbeu n.n.

City:

Prishtina

Postal Code:

Kosova

Bank Name:

10000