Donatorët tonë

Fuqizoni PRAK përmes donacionit tuaj

Mbështetni të drejtat e pacientëve në Kosovë: Dhuroni në PRAK sot!

Bëhuni anëtar

Dhurimi për PRAK, Shoqatën për të Drejtat e Pacientëve në Kosovë, është një mënyrë kuptimplote për të avokuar për të drejtat dhe mirëqenien e individëve që kanë qasje në shërbimet e kujdesit shëndetësor. Donacioni juaj e ndihmon PRAK-un të vazhdojë punën e saj thelbësore në promovimin e kujdesit të përqendruar te pacientët, duke mbrojtur politikat e përmirësuara të kujdesit shëndetësor dhe duke ofruar mbështetje për ata që lundrojnë në sistemin e kujdesit shëndetësor. Duke kontribuar në PRAK, ju fuqizoni drejtpërdrejt pacientët duke përforcuar zërin e tyre dhe duke u siguruar që ata të marrin trajtim të drejtë dhe kujdes cilësor. Mbështetja juaj i mundëson PRAK-ut të zbatojë programe arsimore, të kryejë kërkime dhe të ofrojë ndihmë ligjore, duke nxitur përfundimisht një mjedis më të barabartë dhe më të dhembshur të kujdesit shëndetësor në Kosovë. Së bashku, ne mund të bëjmë një ndryshim të prekshëm në avancimin e të drejtave të pacientëve dhe standardeve të kujdesit shëndetësor në të gjithë vendin.

Fuqizoni pacientët

Mbrojtës për ndryshimin e politikave

Ofroni mbështetje ligjore

Nxitni edukimin dhe ndërgjegjësimin

Forconi përgjegjshmërinë e kujdesit shëndetësor

Promovoni një kulturë të kujdesit të përqendruar te pacienti

Buletini

Bashkohuni me komunitetin tonë dhe eksploroni lajmet më të fundit mbi iniciativat me ndikim, ngjarjet e ardhshme dhe mënyrat se si mund të bëni një ndryshim.

Regjistrohu tani për të qëndruar të lidhur dhe për të qenë pjesë e ndryshimit pozitiv që po krijojmë së bashku!

Bashkohuni me komunitetin tonë

Njoftohuni për përditësimet më të fundit

Online Transfer Now!

Bank Name:

ProCredit Bank (Pristina Branch)

Bank Accwount

PRAK Kosova

Account No (IBAN)

XK1234567890

Bank SWIFT Code:

MBKOXKPRXXX

Bank :

 Skenderbeu n.n.

City:

Prishtina

Postal Code:

Kosova

Bank Name:

10000