Çka bëjmë ne

Të drejtat e Pacientit

Ligji për pacientët në Kosovë synon të mbrojë të drejtat dhe interesat e individëve që marrin shërbime shëndetësore brenda vendit. Ai përcakton të drejtat themelore të pacientëve, duke përfshirë të drejtën për të pasur akses në shërbimet e kujdesit shëndetësor pa diskriminim, të drejtën për të marrë kujdes cilësor dhe të drejtën për pëlqim të informuar. Për më tepër, ligji përshkruan mekanizmat për ankesat dhe korrigjimin e pacientëve, duke siguruar që ankesat të adresohen menjëherë dhe në mënyrë të drejtë. Ai gjithashtu thekson rëndësinë e konfidencialitetit dhe privatësisë së pacientit, duke vendosur standarde për mbrojtjen e informacionit të ndjeshëm mjekësor. Për më tepër, ligji nënvizon nevojën që ofruesit e kujdesit shëndetësor të respektojnë standardet etike dhe profesionalizmin në ndërveprimet e tyre me pacientët.

Karta e të drejtave të Pacientëve në Kosovë

Të drejtat e Pacientëve - Ligji 2004/38

Mbështetja e Pacientëve

PRAK ofron shërbime të personalizuara advokimi dhe mbështetjeje për të ndihmuar pacientët të lundrojnë në kompleksitetin e sistemit të kujdesit shëndetësor dhe të sigurohen që ata të marrin kujdesin që meritojnë.

Këshillim

PRAK ofron udhëzime dhe këshillime ligjore për pacientët që përballen me sfida të lidhura me kujdesin shëndetësor, duke siguruar që të drejtat e tyre mbrohen dhe respektohen gjatë gjithë rrugëtimit të tyre të kujdesit shëndetësor.

Programet e edukimit

PRAK kryen programe edukative dhe fushata ndërgjegjësimi për të fuqizuar pacientët me njohuri, për të promovuar edukimin shëndetësor.

Publikime

Rendit sipas:

Filters

  Konkluzat në Ditën Evropiane të të Drejtave të Pacientit

  Raporte

  Rendit sipas:

  Filters

   Raporti per Spitalin e Prizrenit

   Raporti per Spitalin e Gjilanit

   Online Transfer Now!

   Bank Name:

   ProCredit Bank (Pristina Branch)

   Bank Accwount

   PRAK Kosova

   Account No (IBAN)

   XK1234567890

   Bank SWIFT Code:

   MBKOXKPRXXX

   Bank :

    Skenderbeu n.n.

   City:

   Prishtina

   Postal Code:

   Kosova

   Bank Name:

   10000