Bordi ynë

MENAXHER I BORDIT

Agron Bytyqi

Agroni me profesion është magjister i menaxhimit shëndetësor mësimdhënës i infermierisë. Studimet bachelor dhe master i ndjeku në Kolegjin Kristal të R.Shqipërisë.

ANETAR I BORDIT

Jahir Krasniqi

Jahiri ka të përfunduar studimet master për Shkenca Jurdike Penale.

ANETAR I BORDIT

Muhamedali Kodra

Muhamedali me profesion është ekspert i Menagjimit shëndetësor & Stomatolog. Studioi mjekësinë dega Stomatologji në Universitetin e Prishtinës.

ANËTAR I BORDIT

Shyqeri Gashi

Profesioni: Ekonomist, ka studiuar në Fakultetin Ekonomik dega Menagjment në Universitetin e Prishtinës. Shyqeri Gashi është anëtarë i PRAK qysh prej themelimit të saj. Kurse anëtar i Bordit prej vitit 2015.

Online Transfer Now!

Bank Name:

ProCredit Bank (Pristina Branch)

Bank Accwount

PRAK Kosova

Account No (IBAN)

XK1234567890

Bank SWIFT Code:

MBKOXKPRXXX

Bank :

 Skenderbeu n.n.

City:

Prishtina

Postal Code:

Kosova

Bank Name:

10000