PRAK Aktivitetet – PRAK

Shoqata e të Drejtave të Pacientëve në Kosovë (PRAK) shpall Thirrje për aplikim për pozitën Stomatolog/e dhe mjek/e familjar

Shoqata e të Drejtave të Pacientëve në Kosovë – PRAK, në kuadër të Projektit “Ngritja e kapaciteteve për vet-menaxhim të shëndetit” që realizohet në kuadër të Programit Rajonal për Demokracinë […]

Parandalimi dhe Menaxhimi i Konflikteve

Në kuadër të AQH Project, PRAK ka përfunduar me sukses ciklin e parë të trajnimeve me stafin shëndetësor të kujdesit parësor rreth       . Ky trajnim është i fokusuar në konfliktet […]

Themelimi i Këshillit të Pacientëve

Shoqata e të Drejtave të Pacientëve në Kosovë nën përkrahjen e AQH Project ka organizuar punëtorinë e dytë për themelimin e Këshillave të Pacientëve (KP) në nivel lokal. Në takim […]

PRAK nënshkruan Marrëveshje Bashkëpunimi me Komunën e Lipjanit

Shoqata të Drejtave të Pacientëve në Kosovë dhe Komuna e Lipjanit nënshkruajn memorandum bashkëpunimi i cili ka për qëllim bashkëpunimin e Drejtorisë për Shëndetësi dhe Përkujdesje Sociale dhe PRAK në […]

PRAK pjesë e Shtabit Emergjent për parandalimin e Covid 19

Pjesë e Shtabit Emergjent është edhe përfaqësues i PRAK, z. Ruzhdi Rexha. Në këtë takim është diskutuar për gjendjen faktike me virusin COVID-19, janë diskutuar aktivitetet e ndërmarra deri më […]

Dita e Mbulimit Universal me Shërbime Shëndetësore

Nën moton: “Mos lini shëndetin e askujt pas: Investoni në sisteme shëndetësore për të gjithë”, PRAK, nën mbështetjen e UNFPA Kosovo dhe Koalicioni K10, ka shënuar ditën e Mbulimit Universal […]