PRAK Aktivitetet – PRAK

PRAK pjesë e Shtabit Emergjent për parandalimin e Covid 19

Pjesë e Shtabit Emergjent është edhe përfaqësues i PRAK, z. Ruzhdi Rexha. Në këtë takim është diskutuar për gjendjen faktike me virusin COVID-19, janë diskutuar aktivitetet e ndërmarra deri më […]

Dita e Mbulimit Universal me Shërbime Shëndetësore

Nën moton: “Mos lini shëndetin e askujt pas: Investoni në sisteme shëndetësore për të gjithë”, PRAK, nën mbështetjen e UNFPA Kosovo dhe Koalicioni K10, ka shënuar ditën e Mbulimit Universal […]

Monitorimi i tenderit emergjent të Komunës së Prizrenit për furnizim me material shpenzues sanitar për nevojat e shërbimeve shëndetësore për mbrojtje nga Covid-19.

Monitorim në periudhën Qershor-Gusht 2020 Të gjeturat dhe rekomandimet nga monitorimi i tenderit emergjent të Komunës së Prizrenit për furnizim me material shpenzues sanitar për nevojat e shërbimeve shëndetësore për […]

Raporti i Hulumtimit Kënaqshmëria e Komuniteteve jo-shumicë me shërbimet shëndetësore Anti –Covid

26.11.2021 Shoqata e të Drejtave të Pacientëve në Kosovë, në kuadër të projektit Kënaqshmëria e minoriteteve me shërbimet shëndetësore Anti –Covid, mbështetur nga Aktiviteti i USAID për Bashkëpunim në Komunitet, ka  lansuar Raportin e Hulumtimit Kënaqshmëria e Minoriteteve […]

Dita Botërore e Sigurisë së Pacientëve

Të nderuar qytetare/ë të Republikës së Kosovës Sot është “Dita Botërore e Sigurisë së Pacientëve” – e themeluarnga Asambleja Botërore e Shëndetit në vitin 2019 mbi “Veprimet globale për sigurinë […]

Konkurs pune

Shoqata e të Drejtave të Pacientëve në Kosovë me fitimin e grantit GrassRoots Action Support – GRASS, i mbështetur nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, në kuadër të projektit […]