PRAK Aktivitetet – PRAK

Raporti i Hulumtimit Kënaqshmëria e Komuniteteve jo-shumicë me shërbimet shëndetësore Anti –Covid

26.11.2021 Shoqata e të Drejtave të Pacientëve në Kosovë, në kuadër të projektit Kënaqshmëria e minoriteteve me shërbimet shëndetësore Anti –Covid, mbështetur nga Aktiviteti i USAID për Bashkëpunim në Komunitet, ka  lansuar Raportin e Hulumtimit Kënaqshmëria e Minoriteteve […]

Dita Botërore e Sigurisë së Pacientëve

Të nderuar qytetare/ë të Republikës së Kosovës Sot është “Dita Botërore e Sigurisë së Pacientëve” – e themeluarnga Asambleja Botërore e Shëndetit në vitin 2019 mbi “Veprimet globale për sigurinë […]

Konkurs pune

Shoqata e të Drejtave të Pacientëve në Kosovë me fitimin e grantit GrassRoots Action Support – GRASS, i mbështetur nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, në kuadër të projektit […]

Punëtori me qytetarët e Komunës së Kamenicës

Me datë 05.12.2019 Shoqata e të Drejtave të Pacientëve në Kosovë – PRAK , ka zhvilluar një punëtori me qytetarët e Komunës së Kamenicës ku janë diskutuar problemet që ata […]

Trajnim Etika Profesionale dhe të Drejtat e Pacientëve në QKMF Prishtine

27.12.2019 Në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare në Prishtinë është mbajtur trajnimi i fundit për vitin 2019 “Etika Profesionale dhe të Drejtat e Pacientëve”. Në këtë trajnim të pranishëm ishin […]

Parandalo Gripin!