Shoqata e të Drejtave të Pacientëve të Kosovës viziton Poloninë për shkëmbim të praktikave më të mira

Në maj të vitit 2024, përfaqësuesit e Shoqatës së të Drejtave të Pacientëve në Kosovë (PRAK), bashkë me Shoqatën e Diabetit të Pejës dhe Shoqatën e Hemofilisë së Kosovës, vizituan Poloninë për të shkëmbyer njohuri dhe praktika të mira mbi të drejtat e pacientëve dhe menaxhimin e kujdesit shëndetësor. Kjo vizitë, e mundësuar nga Projekti IHS (Shërbimet e Integruara Shëndetësore),  synon të zgjerojë kapacitetet e organizatave të pacientëve në Kosovë dhe të forcojë bashkëpunimin e tyre. Në ditën e parë, delegacioni u prit nga Zëvendësministri i Shëndetësisë së Polonisë, z. Marek Kos, për të diskutuar bashkëpunimin me organizatat e pacientëve. Vizita përfshiu edhe një takim me Këshillin e Organizatave të Pacientëve, i krijuar nga Ministria e Shëndetësisë së Polonisë, ku delegacioni vëzhgoi nismat për fuqizimin e pacientëve polakë në shërbimet
shëndetësore.

Përfaqësuesit nga Kosova u takuan me Avokatin e të Drejtave të Pacientëve në Poloni, z.Jarosław Fiks, dhe eksploruan mekanizmat e vendosur për monitorimin e të drejtave të pacientëve. Z. Jakub Adamski, Drejtor i Departamentit të Bashkëpunimit, theksoi rëndësinë e partneriteteve me OJQ-të dhe prezantoi rolin e Avokatit në ndihmë të pacientëve. Dita e tretë përfshiu një takim me Shoqatën e Diabetit të Polonisë dhe një vizitë në një Qendër Azili.

Këto angazhime ofruan njohuri mbi metodat organizative dhe fushatat e vetëdijësimit të komunitetit, duke ofruar mundësi të vlefshme për të shkëmbyer përvoja dhe për të përmirësuar aktivitetet në komunitet. Vizita në Poloni ishte shumë e vlefshme për organizatat tona. Na mundësoi të shkëmbenim njohuri kritike dhe praktika të mira me kolegët tanë polakë, duke përmirësuar aftësinë tonë për të mbrojtur të drejtat e pacientëve dhe për të përmirësuar shërbimet shëndetësore në Kosovë. Njohuritë e fituara dhe marrëdhëniet e ndërtuara këtu pa dyshim do të forcojnë
përpjekjet tona për të fuqizuar pacientët dhe për të siguruar që zërat e tyre të dëgjohen nësistemin shëndetësor, tha Agron Bytyqi, nga Bordi i PRAK.

Kjo vizitë shënon një hap të rëndësishëm në forcimin e bashkëpunimit ndërkombëtar dhe përmirësimin e avokimit për të drejtat e pacientëve për organizatat e Kosovës.

 

Facebook
LinkedIn
Twitter
Email

More PRAK Events

Në maj të vitit 2024, përfaqësuesit e Shoqatës së të Drejtave të Pacientëve në Kosovë (PRAK), bashkë me Shoqatën e Diabetit të Pejës dhe

The Role of Institutions and Associations – Regional Experience 17 and 18 October 2016 Prishtina, Hotel ‘Sirius’   Concept for the Conference and Program

Online Transfer Now!

Bank Name:

ProCredit Bank (Pristina Branch)

Bank Accwount

PRAK Kosova

Account No (IBAN)

XK1234567890

Bank SWIFT Code:

MBKOXKPRXXX

Bank :

 Skenderbeu n.n.

City:

Prishtina

Postal Code:

Kosova

Bank Name:

10000