PARANDALIMI DHE MENAXHIMI I KONFLIKTEVE

Në kuadër të AQH Project, PRAK ka përfunduar me sukses ciklin e parë të trajnimeve me stafin shëndetësor të kujdesit parësor rreth       .

Ky trajnim është i fokusuar në konfliktet kolegiale dhe ato me palët (pacientë, familjarë, kujdestarë) të cilat ndikojnë në cilësinë dhe sigurinë e shërbimeve shëndetësore për qytetarët.

Konfliktet me palët janë shumëdimensionale dhe nuk kanë të bëjnë gjithmonë me individin, por, sjellja e stafit shëndetësor i përkeqëson ato. Prandaj, ky trajnim është mundësi e mirë për stafin shëndetësor që të shmangen nga situatat që mund të prodhojnë konflikte dhe të jenë të gatshëm të menaxhojnë ato konflikte që tashmë kanë ndodhur.

Është inkurajues interesimi i stafit shëndetësor për të marrë pjesë në këto trajnime, ku deri më tani janë zhvilluar 10 trajnime të tilla në komunat: #Kamenicë#Rahovec#Deçan#Mitrovicë#Drenas#Malishevë#Lipjan#Istog#Obiliq dhe #Klinë. Këto trajnime do të vazhdojnë edhe në komunat tjera të Kosovës.

Shëndet ?

#PRAKKosova

Facebook
LinkedIn
Twitter
Email

More PRAK Events

The Role of Institutions and Associations – Regional Experience 17 and 18 October 2016 Prishtina, Hotel ‘Sirius’   Concept for the Conference and Program

Health Insurance Are Starting!? The Patients’ Rights Association in Kosovo – PRAK, supported by Solidar Suisse in Kosovo, is organizing a round table on

Online Transfer Now!

Bank Name:

ProCredit Bank (Pristina Branch)

Bank Accwount

PRAK Kosova

Account No (IBAN)

XK1234567890

Bank SWIFT Code:

MBKOXKPRXXX

Bank :

 Skenderbeu n.n.

City:

Prishtina

Postal Code:

Kosova

Bank Name:

10000