PRAK Shoqata e të Drejtave të Pacientëve: Pse nuk duhet rritur pagat e punëtorëve shëndetësor?! – PRAK

Shoqata e të Drejtave të Pacientëve në Kosovë përmes një letre publike drejtuar Kryeministrit Ramush Haradinaj, Ministrit Uran Ismaili , dhe deputetëve të Kuvendit ka vlerësuar se rritja e pagës së punëtorëve shëndetësorë pa vlerësim të performancës, duke u anashkaluar Fondi i Sigurimeve Shëndetësore, është veprim i gabuar dhe i dëmshëm për reformën në shëndetësi.

Se çka thuhet në këtë letër gjeni të bashkëngjitur Linkun në vazhdim

Rritja e pages se personelit shendetesor