PRAK Raport i Hulumtimit – PRAK

Involvimi i qytetarëve dhe pacientëve në rritjen e llogaridhënjes në shëndetësi

Raporti_studimit_PRAK KK Prizren

“Ky botim është prodhuar me përkrahjen e Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij botimi është përgjegjësi e Shoqatës së të Drejtave të Pacientëve në Kosovë – PRAK dhe në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet si qëndrim i Bashkimit Evropian ose IKS-së, Lens, apo FES”