PRAK Konferencë e organizuar nga Forumi Evropian i Pacientëve – PRAK

PRAK Kosova merrë pjesë në Konferencën për Sigurinë e Pacientit të organizuar nga Forumi Evropian i Pacientëve në Bruksel