PRAK Ngjarjet – PRAK

Promovimi dhe Publikimi i Raportit hulumtues në Komunën e Prizrenit

SHOQATA E TË DREJTAVE TË PACIENTËVE NË KOSOVË – PRAK 25.07.2019 Në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare në Prizren është bërë prezantimi i raportit të hulumtimit mbi Qasjen e pacientëve […]

Edhe ti ke të drejtë!

Siguria e Pacientit dhe infeksionet e lidhura me kujdesin shëndetësor

18 prill 2019 Për nder të Ditës së të Drejtave të Pacientëve, Shoqata e të Drejtave të Pacientëve në Kosovë, e mbështetur nga AQH, ka organizuar tryezë diskutimi me temë […]

Dita e Solidaritetit me Pacientë

7 dhjetor 2018 Dita e Solidaritetit me Pacientë Të premtën më 7 dhjetor, Shoqata e të Drejtave të Pacientëve në Kosovë i’u bashkua Aleancës Botërore të Organizatave të Pacientëve (IAPO) […]

Konferenca ndërkombëtare ‘Profesionsti shëndetësor, pacienti dhe të drejtat e tyre’

RAPORTI PËRMBLEDHËS Shoqata e të Drejtave të Pacientëve në Kosovë   me përkrahje të:  AQH (Kujdesi i qasshëm dhe cilësor) K10 (Koalicioni për shëndet dhe të drejta seksuale dhe riprodhuese) […]

Dr. Padmini Murthy

Ligjeratë nga Dr. Padmini Murthy nga Departameni i Shëndetit, Kolegji Medical në New Yourk, SHBA, e cila për shkak të largësisë nuk mund të ishte prezente në Konferencën Ndërkombëtare Shkencore […]