PRAK Aktivitete në kuadër të projektit ”Involvimi i qytetarëve dhe pacientëve në rritjen e llogaridhënijes në shëndetësi” – PRAK

Në kuadër të projektit ”Involvimi i qytetarëve dhe pacientëve në rritjen e llogaridhënijes në shëndetësi”, pas përfundimit të përzgjedhjes së kandidatëve të suksesshëm është bërë nënshkrimi i kontratave dhe trajnimi për ekipin e anketuesve të PRAK.

“Projekti: Involvimi i qytetarëve dhe pacientëve në rritjen e llogaridhënijes në shëndetësi ,realizohet në kuadër të projektit GrassRoots Action Support që implementohet nga IKS, Lens dhe FES, financohet nga Bashkimi Evropian dhe menaxhohet nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë.”

Shëndet 
#PRAKKosova