PRAK Ka përfunduar me sukses anketimi i qytetarëve lidhur me shërbimet shëndetësore në komunën e Prizrenit – PRAK

Në kuadër të projektit Involvimi i qytetarëve dhe pacientëve në rritjen e llogaridhënijes në shëndetësi, ka përfunduar me sukses anketimi i qytetarëve lidhur me shërbimet shëndetësore në komunën e Prizrenit.

“Projekti: Involvimi i qytetarëve dhe pacientëve në rritjen e llogaridhënjբs në shëndetësi ,realizohet në kuadër të projektit GrassRoots Action Support që implementohet nga IKS, Lens dhe FES, financohet nga Bashkimi Evropian dhe menaxhohet nga Zyra e Bashkimit Evropian nëKosovë.”

PRAK së shpejti do të publikojë edhe të dhënat nga hulumtimi.
Qëndorni me ne!

etarëve dhe pacientëve në rritjen e llogaridhënjբs në shëndetësi ,realizohet në kuadër të projektit GrassRoots Action Support që implementohet nga IKS, Lens dhe FES, financohet nga Bashkimi Evropian dhe menaxhohet nga Zyra e Bashkimit Evropian nëKosovë.”

PRAK së shpejti do të publikojë edhe të dhënat nga hulumtimi.
Qëndorni me ne!

Shëndet 
#PRAKKosova