PRAK Dr. Padmini Murthy – PRAK

Ligjeratë nga Dr. Padmini Murthy nga Departameni i Shëndetit, Kolegji Medical në New Yourk, SHBA, e cila për shkak të largësisë nuk mund të ishte prezente në Konferencën Ndërkombëtare Shkencore ‘Profesionisti shëndetësor, pacienti dhe të drejtat e tyre’, 13.10.2018, në Hotel Prishtina International & SPA, Prishtinë, Kosovë.

Nder dhe kënaqësi e veqant që ligjeratën e saj e ka dërguar tek ne, të cilën e ka përgatitur veqanërisht për Konferencë.

Ju ftojmë ta ndiqni.

Padmin Murthy Kosovo presentation pdf new