PRAK Aktivitetet – PRAK

Shoqata e të Drejtave të Pacientëve në Kosovë shpall Konkurs për:

Shoqata e të Drejtave të Pacientëve në Kosovë shpall konkurs pune për: Facilitator KERKESE-PER-OFERTE-FASILITATOR_Reload_FINAL Mobilizues 3.KONKURSI-PRAK_MOBILIZUES_RELOAD Furnizim me material shpenzues për zyrë  KERKESE-PER-OFERTE-MATERIAL-ZYRE_Reload_Final Shërbime të vizibilitetit KERKESE-PER-OFERTE-VIZIBILITETI_Reload_FINAL Furnizim me ushqim, pije dhe hapësirë të […]

Nënshkruhet Marrëveshja e Bashkëpunimit në mes të Shoqatës së të Drejtave të Pacientëve në Kosovë – PRAK dhe UNDP Kosovo

15.10.2019 Nënshkruhet Marrëveshja e Bashkëpunimit në mes të Shoqatës së të Drejtave të Pacientëve në Kosovë – PRAK dhe UNDP Kosovo për zhvillimin e projektit “Rrugëtimi i grupeve të cenueshme nëpër shërbimet shëndetësore” në […]

Promovimi dhe Publikimi i Raportit hulumtues në Komunën e Prizrenit

SHOQATA E TË DREJTAVE TË PACIENTËVE NË KOSOVË – PRAK 25.07.2019 Në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare në Prizren është bërë prezantimi i raportit të hulumtimit mbi Qasjen e pacientëve […]

Raport i Hulumtimit

Involvimi i qytetarëve dhe pacientëve në rritjen e llogaridhënjes në shëndetësi Raporti_studimit_PRAK KK Prizren “Ky botim është prodhuar me përkrahjen e Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij botimi është përgjegjësi e […]

Edhe ti ke të drejtë!

Ka përfunduar me sukses anketimi i qytetarëve lidhur me shërbimet shëndetësore në komunën e Prizrenit

Në kuadër të projektit Involvimi i qytetarëve dhe pacientëve në rritjen e llogaridhënijes në shëndetësi, ka përfunduar me sukses anketimi i qytetarëve lidhur me shërbimet shëndetësore në komunën e Prizrenit. […]