PRAK Aktivitetet – PRAK

Promovimi dhe Publikimi i Raportit hulumtues në Komunën e Prizrenit

SHOQATA E TË DREJTAVE TË PACIENTËVE NË KOSOVË – PRAK 25.07.2019 Në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare në Prizren është bërë prezantimi i raportit të hulumtimit mbi Qasjen e pacientëve […]

Raport i Hulumtimit

Involvimi i qytetarëve dhe pacientëve në rritjen e llogaridhënjes në shëndetësi Raporti_studimit_PRAK KK Prizren “Ky botim është prodhuar me përkrahjen e Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij botimi është përgjegjësi e […]

Edhe ti ke të drejtë!

Ka përfunduar me sukses anketimi i qytetarëve lidhur me shërbimet shëndetësore në komunën e Prizrenit

Në kuadër të projektit Involvimi i qytetarëve dhe pacientëve në rritjen e llogaridhënijes në shëndetësi, ka përfunduar me sukses anketimi i qytetarëve lidhur me shërbimet shëndetësore në komunën e Prizrenit. […]

PRAK organizon Tryezë diskutimi për të Drejtat e Pacientëve dhe Ankesat në Gjakovë

30 prill 2019 PRAK organizon Tryezë diskutimi për të Drejtat e Pacientëve dhe Ankesat në Gjakovë. Në këtë takim kanë marrë pjesë përfaqësues të Drejtorisë Komunale për Shëndetësi, përfaqësues dhe […]

Qytetarët e Mitrovicës dhe të Vushtrrisë mbajnë trajnim për të drejtat e pacientëve në kujdesin shëndetësor

Qytetarët e Mitrovicës dhe të Vushtrrisë mbajnë trajnim për të drejtat e pacientëve në kujdesin shëndetësor Në kuadër të AQH Project, Shoqata e të drejtave të pacientëve ka mbajtur trajnime […]